Welke verzekeringen heb ik nodig?

Het zelf regelen van uw verzekeringen kan een lastige taak zijn. Want welke verzekeringen zijn verplicht? Welke verzekeringen zijn gebruikelijk om af te sluiten? En welke verzekeringen heb ik nodig? In dit artikel leest u alles wat u moet weten van verzekeren om zo tot een juiste keuze te kunnen komen.

Wat is verzekeren eigenlijk?

Verzekeren is het afdekken van onverwachte gebeurtenissen. U krijgt geen dekking voor schade die u al heeft geleden. Voor een brandend huis kunt u geen verzekering afsluiten. Bent u onterecht ontslagen en wilt u aanspraak maken op een rechtsbijstandsverzekeraar? Dan zult u de rechtsbijstandsverzekering voor dit voorval afgesloten moeten hebben. Het moet namelijk écht gaan om een onverwachte gebeurtenis.

Met de verzekeraar spreekt u een vast bedrag per maand af. Tegen deze zogenoemde premiebetaling verzekerd de verzekeraar u dat zij bij schade voor u klaar staan. U kunt dan aanspraak maken op de verzekering en u zult (een deel van) de geleden schade of het van tevoren afgesproken bedrag uitgekeerd krijgen.

We kennen twee hoofdtypen verzekeringen: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. Soortenverzekering.jpg

Bij een schadeverzekering kunt u denken aan uw woonverzekeringen, autoverzekering, reisverzekering en rechtsbijstandverzekering. De verzekeraar keert bij een schadeverzekering (een deel van) de schade die u heeft geleden uit. Praktisch voorbeeld: U heeft een opstalverzekering met een verzekerd bedrag van €185.000,-. Er ontstaat brand in uw keuken waardoor een groot deel van de keuken beschadigd raakt. Er is een expert komen kijken en er wordt vastgesteld dat het schadebedrag uitkomt op €5.000,-. De verzekeraar keert in dit geval (afhankelijk van de voorwaarden en eventuele eigen risico’s) €5.000,- aan u uit. Ondanks dat het verzekerd bedrag op uw polis €185.000,- is keert de verzekeraar uit naar de hoogte van het schadebedrag.

Bij een sommenverzekering kunt u denken aan levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en ongevallenverzekeringen. De verzekeraar keert bij een sommenverzekering een van tevoren afgesproken bedrag uit. Praktisch voorbeeld: U heeft een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag van €10.000,-. U komt te overlijden. De verzekeraar keert in dit geval €10.000,- uit aan uw nabestaanden. 

 

Waarom sluiten we verzekeringen af?

Wanneer er brand ontstaat in uw woning en uw huis en uw inboedel brand af, kunt u dit dan allemaal zelf opnieuw kopen? Wanneer uw zoontje met zijn nieuwe fiets tegen de peperdure auto van uw buurman aan rijdt kunt u deze schade dan zelf betalen?

Kort gezegd; we verzekeren ons om zekerheid te hebben niet in de financiële problemen te komen wanneer we schade hebben geleden of schade aan een ander hebben toegebracht. Daarnaast bent u in Nederland verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten.

Welke verzekeringen zijn verplicht?

In Nederland zijn we verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten. Voor u als particulier zijn dat de volgende verzekeringen:

Ieder persoon van 18 jaar en ouder die in Nederland woont of werkt en loonbelasting betaald is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars hebben dan ook een acceptatieplicht; zij mogen niemand weigeren voor de basisverzekering. Heeft u geen zorgverzekering? Dan zal u een waarschuwing ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit is een overheidsinstantie die onverzekerden opspoort. Vanaf het moment dat u de waarschuwing heeft ontvangen heeft u 3 maanden de tijd om alsnog een zorgverzekering af te sluiten. Doet u dit niet? Dan ontvangt u een forse boete. Heeft u 3 maanden na de boete nog steeds geen zorgverzekering afgesloten? Dan ontvangt u nogmaals een boete. Mocht u na 9 maanden na de eerste waarschuwing van het CAK nog geen zorgverzekering hebben afgesloten, dan sluiten zij een basisverzekering voor u af. U bent dan verplicht de fors hogere premie te betalen.

Wanneer u een motorrijtuig heeft bent u verplicht dit voertuig te verzekeren met minimaal een WA-dekking. Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade die u bij een ander maakt. Om de schade aan uw eigen voertuig ook vergoedt te krijgen zult u een WA Casco dekking af moeten sluiten. Onder motorrijtuigen worden verstaan:

 • Auto, vrachtauto en vergelijkbare voertuigen;
 • Motor, bromfiets, driewielige motorscooter, snorfiets, fiets met hulpmotor en scooter;
 • Andere gekentekende voertuigen.

Besluit u ondanks de verplichting uw voertuig helemaal niet te verzekeren? Of heeft u de verzekering niet betaald waardoor uw dekking is ingetrokken? Dan ontvangt u een boete van €600,- van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Rijdt u ook nog onverzekerd rond? Dan riskeert u daarmee een boete van €550,- van de politie.

Een hypotheeklening heeft als onderpand uw woning. Zodra uw woning afbrandt is erg geen onderpand meer. Om deze reden stelt de hypotheekverstrekker vaak als eis dat u een opstalverzekering afsluit. Zij hebben dan de zekerheid dat wanneer dit gebeurt de woning weer opnieuw wordt opgebouwd.

Wanneer u een hypotheeklening heeft afgesloten heeft u een schuld op uw naam laten schrijven. U zult het geleende bedrag uiteindelijk terug moeten betalen. Wanneer u voor het einde van de looptijd van uw hypotheek komt te overlijden heeft u het geleende bedrag niet terug kunnen betalen. Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering bij uw hypotheek afsluit heeft de bank de zekerheid dat zij het geleende geld terugkrijgen. Tegen een vast bedrag per maand kunt u de soms verplichte overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

 

Welke soorten verzekeringen zijn er?

U kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat een verzekering voor. Zo schijnt Bruce Springsteen zijn stembanden te hebben verzekerd voor $6 miljoen en zou Julia Roberts haar glimlach verzekerd zijn voor $30 miljoen! Het is bijna een onmogelijke taak om alle soorten verzekeringen op te sommen en de gemiddelde Nederlander zonder eigen bedrijf en sterallures zal dit ook niet nodig hebben. Wel kunnen wij u een overzicht geven van de meest voorkomende verzekeringen:

Opstalverzekering.png

Opstalverzekering
Met een opstalverzekering verzekerd u uw woonhuis en alles wat hieraan vast zit tegen schade. Een keuken kunt u niet zomaar optillen en meenemen, dit valt dus onder de opstalverzekering. Ligt uw laminaat los op de grond? Dan valt dit onder de inboedelverzekering. Zit uw laminaat nagelvast aan uw woning? Dan valt dit onder de opstalverzekering.

In grote lijnen zijn er twee dekkingen voor de opstalverzekering. De uitgebreide dekking, ook wel standaard dekking genoemd, vergoedt schade ontstaan door brand, ontploffing en storm. De extra uitgebreide dekking, ook wel bekend als de allriskdekking, vergoedt ook schade veroorzaakt door een van buiten komend onheil. Een van buiten komend onheil is een onverwachte gebeurtenis van buitenaf die schade veroorzaakt, hierbij kunt u denken aan een schilderij wat plotseling van uw muur afvalt en uw vloer beschadigd. Bij de opstalverzekering krijgt u de keuze extra dekkingen af te sluiten voor bijvoorbeeld uw zonnepanelen, glas of fundering.

Inboedelverzekering.pngInboedelverzekering

Een inboedelverzekering is bedoeld voor uw inboedel. Hierbij kunt u denken aan uw bank, tafel, bed en kasten. Maar ook kleine huisdieren (katten, honden, konijnen), fietsen, bromfietsen en tuinaanleg worden onder inboedel verstaan. Motorrijtuigen (met uitzondering van bromfietsen) vallen niet onder de inboedelverzekering.

Ook bij de inboedelverzekering geldt dat er globaal gezien twee dekkingen zijn. De standaard dekking en de allriskdekking. Ook hier geldt dat bij de allriskdekking ook van buiten komende onheilen verzekerd zijn. Bij de standaard dekking zijn van buitenkomende onheilen uitgesloten. Een van buiten komend onheil op uw inboedel kan een glas rode wijn zijn die over uw bank heen valt.

Aansprakelijkheidsverzekering.pngParticuliere aansprakelijkheidsverzekering

Wanneer u schade toebrengt aan een ander of aan andermans spullen kunt u aansprakelijk gesteld worden. De dekking voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt wereldwijd. Is de schade met opzet, een motorrijtuig of tijdens werk veroorzaakt? Dan is dit niet verzekerd. U kunt kiezen tussen een verzekerd bedrag tot €1.250.000,- of €2.500.000,-.

Rechtsbijstandverzekering.pngRechtsbijstandverzekering

Heeft u en conflict waar u juridische hulp bij nodig heeft? Dan kunt u hiervoor, afhankelijk van het conflict en de gekozen dekkingen, terecht bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Bij een rechtsbijstandverzekering kunt u vaak kiezen tussen verschillende modules:

 • Verkeer (verkeer en reisgeschillen);
 • Consument & Wonen (geschillen over overeenkomsten en uw woning);
 • Werk & Inkomen (geschillen over een conflict met de werkgever en sociale voorzieningen);
 • Persoon & Familie (medische zaken en erfrecht);
 • Fiscaal & Vermogen (vermogenskwesties).

Reisverzekering.pngReis- en/of annuleringsverzekering

U kunt kiezen voor een doorlopende of kortlopende reisverzekering. Beide verzekeringen bieden dekking voor u en uw eigendommen tijdens uw vakantie of weekendje weg. Er zijn verschillende dekkingen waaruit u kunt kiezen. Bij de meeste reisverzekeringen valt onder de standaard dekking hulp van de alarmcentrale als u ziek wordt, een ongeval krijgt, vermist wordt of overlijdt. Ook valt hulp bij een calamiteit vaak onder de standaard dekking. Bij hulp bij een calamiteit moet u denken aan het regelen en vergoeden van uw vervoer naar huis of een ziekenhuis bij het overlijden van een familielid of reisgenoot. Wilt u bagage, wintersport, medische kosten, pech op reis, rechtsbijstand of bijvoorbeeld annulering meeverzekeren? Dan zult u hier een aparte dekking voor af moeten sluiten.

Ongevallenverzekering.pngGezinsongevallenverzekering

De gezinsongevallenverzekering keert een, van tevoren afgesproken, bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt vaak kiezen uit meerdere verzekerde bedragen. Ook kunt u vaak kiezen of u hier een verkeersdekking aan toe wilt voegen. Een ongeval door een gevaarlijke sport zoals vechtsport, parachutespringen of deltavliegen is vrijwel altijd uitgesloten. Ook gelden er dekkingsbeperkingen voor sommige andere sporten zoals bungeejumping, survivaltochten of skiën of snowboard offpiste. Belangrijk is om uzelf hier goed over te laten informeren bij uw adviseur.

Motorrijtuigverzekering.pngMotorrijtuigverzekering

Wanneer u een motorrijtuig bezit bent u in Nederland verplicht dit voertuig te verzekeren met minimaal een WA-dekking. Met de WA-dekking bent u verzekerd voor de schade die u aan een ander toebrengt. U kunt er ook voor kiezen een hogere dekking zoals de beperkt casco of de allriskdekking te nemen.

Met de beperkt casco dekking bent u verzekerd voor schade door:

 • Brand en natuur (brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier);
 • Diefstal;
 • Ruitschade;
 • Inbraak.

De allriskdekking is de meest uitgebreide dekking. Met deze dekking bent u verzekerd voor bovenstaande maar daarnaast ook schade aan uw eigen auto; eigen schuld schades.

Naast deze dekkingen kunt u kiezen voor extra dekkingen zoals; ongevallen in-/opzittende, schadeverzekering in-/opzittende, verhaalsrechtsbijstand en rechtsbijstand voor motorrijtuigen.

Bootverzekering.pngVaartuigverzekering

In Nederland verplicht de wet u niet een bootverzekering af te sluiten. Wel kan een beheerder van een jachthaven of een botenstalling u verplichten een WA-dekking af te sluiten. Ook kan het zijn dat u bij wedstrijden of op een deel van een vaarwater een WA-dekking moet hebben. In het buitenland, vooral in veel landen rond de Middellandse Zee, geldt de wettelijke verplichting soms wel.

Bij het afsluiten van een vaartuigverzekering kunt u kiezen uit meerdere dekkingen:

 • WA (schade die u toebrengt aan anderen);
 • WA + Beperkt Casco (schade aan anderen, brand, diefstal en storm);
 • WA + Volledig Casco (schade aan anderen, brand, diefstal en storm, aanvaring, stranding, vandalisme, blikseminslag, joy-varen).

Naast bovenstaande dekkingen kunt u nog kiezen voor extra dekkingen zoals; ongevallen opvarenden, rechtsbijstand, pechhulp, volgboot en trailer en inboedel.

De dekkingen zijn niet bij iedere maatschappij gelijk. Bekijk voor u de verzekering afsluit dus goed de verzekeringskaart of informeer bij uw adviseur.

Vaartuigen met een motor met maximaal 4 pk-vermogen en/of een zeil van maximaal 16m2 vallen vaak onder uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering!

Levensverzekering.pngUitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering keert uit bij het overlijden van de verzekerde. Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen:

Kapitaalverzekering: Bij overlijden wordt een bedrag uitgekeerd waarmee uw nabestaanden uw uitvaart (deels) kunnen betalen. De hoogte van het bedrag kunt u tijdens het afsluiten van de verzekering zelf kiezen.

Naturaverzekering: Bij overlijden wordt geen geldbedrag uitgekeerd maar ontvangen uw nabestaanden goederen en diensten waarmee zij uw uitvaart kunnen regelen. U kunt (vaak) kiezen om nog een extra geldbedrag erbij te verzekeren.

Koopsomverzekering: U legt eenmalig een bedrag in bij de verzekeraar. U kunt bijvoorbeeld aangeven €10.000,- te willen verzekeren. Afhankelijk van uw leeftijd moet u een x bedrag betalen om deze €10.000,- te kunnen verzekeren.

Levensverzekering.pngOverlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak in combinatie met een geldlening zoals een consumptief krediet of een hypotheek afgesloten. Vaak wordt als verzekerd bedrag de hoogte van de lening gebruikt. Wanneer u komt te overlijden zal de verzekeraar het bedrag uitkeren zodat de lening afgelost kan worden. Een overlijdensrisicoverzekering wordt voor een aantal jaar afgesloten, overlijdt u binnen dit termijn? Dan komt de verzekeraar tot uitkering. Overlijdt u na de einddatum van de polis? Dan keert de verzekeraar niet uit. De overlijdensrisicoverzekering kan ook worden afgesloten zonder dat deze gekoppeld is aan een geldlening.

Welke verzekeringen zijn voor u belangrijk?

Welke verzekeringen voor u belangrijk zijn is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Heeft u een koopwoning? Dan adviseren wij minimaal een opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, u weet tenslotte nooit wanneer u dit nodig zal hebben. Gaat u één keer per jaar op vakantie? Dan kunt u een kortlopende reisverzekering overwegen. Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie en vaak een weekendje weg? Dan is ons advies een doorlopende reisverzekering. Dekkingsoverzicht.PNG

Voor de dekking van uw motorrijtuig is het overzicht wat u hiernaast ziet gebruikelijk. Uiteraard is het altijd verstandig om zelf en eventueel in overleg met uw adviseur naar uw eigen situatie en wensen te kijken. 

Daarnaast raden wij ook iedereen aan een uitvaartverzekering te overwegen. Een uitvaartverzekering is een verzekering die zeker uitbetaald en dus zeker geld bespaart.

Wilt u precies weten welke verzekeringen passend zijn bij uw situatie? Neem dan contact met ons op.

 

Verzekeringen vergelijken

Online kunt u vaak eenvoudig verzekeringen vergelijken. Het is belangrijk om dit zelf goed te doen of te laten doen. Wanneer u zelf uw verzekeringen gaat vergelijken bent u waarschijnlijk snel geneigd voornamelijk te kijken naar de hoogte van de premie. Maar de voorwaarden zijn nog veel belangrijker. U wilt tenslotte bij schade zoveel mogelijk uitgekeerd krijgen. Anders heeft verzekeren weinig zin. Omdat een verzekeringsadviseur hiervoor heeft geleerd en hier dagelijks mee bezig is zal deze waarschijnlijk beter van de hoed en de rand weten dan u. Door uw verzekeringen door een onafhankelijke adviseur te laten vergelijken kunt u voordelig en goed verzekerd worden.

Wilt u ook uw verzekeringspakket laten vergelijken door een onafhankelijke adviseur? Neem dan contact met ons op. Wij zullen u voorzien van advies op maat!

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord