Verzekering geweigerd

Verzekering afgewezenU heeft een aanvraag gedaan voor een verzekering maar de verzekeringsmaatschappij heeft uw aanvraag afgewezen. Uw verzekering is geweigerd. Wat nu?

Wanneer uw verzekering wordt geweigerd ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon een uitleg waarom dit is gebeurd. Dit kan zijn door registratie bij stichting CIS of door bijvoorbeeld een EVR-melding. Maar wat houdt dat allemaal in? En kunt u na een afwijzing van uw verzekeringsaanvraag nog wel een verzekering afsluiten?

 

Inhoudsopgave

Mag een verzekeraar mij weigeren?
Om welke redenen kan mij een verzekering geweigerd worden??
Wat is stichting CIS?
Wat is een EVR-melding?
Verzekering geweigerd, wat nu?
Wat kan Internetverzekeren.nl hierin betekenen?

 

Mag een verzekeraar mij weigeren?

Een verzekeraar heeft het recht u bepaalde verzekeringen te weigeren. Dit recht geldt in ieder geval voor schadeverzekeringen zoals een auto-, bromfiets-, motor-, opstal-, inboedel- en rechtsbijstandverzekering. Voor een zorgverzekering geldt wel een acceptatieplicht. U kunt dus niet geweigerd worden voor een basis zorgverzekering. Daarentegen wel voor de aanvullende dekkingen van een zorgverzekering.

Wanneer uw verzekering wordt geweigerd is de verzekeraar verplicht u daar een goed gemotiveerde afwijzing over te sturen. Dit moet volgens het Verbond van Verzekeraars een schriftelijke afwijzing zijn in begrijpelijke bewoording.

   

Om welke redenen kan mij een verzekering geweigerd worden?

Er zijn een aantal redenen waarom een verzekeringsaanvraag afgewezen kan worden. Dit zijn de meest voorkomende redenen:

  • U heeft in een korte periode te veel schades geleden;
  • Uw leeftijd in combinatie met het type voer- of vaartuig (bijvoorbeeld een type met een hoog aantal pk’s);
  • Het aantal opgebouwde schadevrije jaren in combinatie met het type voer- of vaartuig;
  • Er is u (in het verleden) een rijontzegging opgelegd;
  • U heeft een strafblad;
  • U bent betrokken geweest bij verzekeringsfraude;
  • U heeft betalingsproblemen (gehad);
  • U bent niet eerlijk geweest bij het beantwoorden van de slotvragen.  

Bij het aanvragen van een verzekering worden u een aantal vragen gesteld. Dit worden ook wel de slotvragen genoemd. In deze vragenlijst krijgt u de kans eerlijk te zijn over bijvoorbeeld een eventueel strafrechtelijk verleden, eerdere afwijzingen, uw schadeverleden en/of betalingsproblemen. Deze vragen zijn opgesteld om u eerst de kans te geven eerlijk hierover te zijn. Uiteindelijk worden de feiten alsnog gecontroleerd in de hiervoor opgestelde databank. Heeft u gelogen over deze feiten? Dan zal uw verzekeringsaanvraag geweigerd worden.

 

Wat is stichting CIS?

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Stichting CIS heeft een databank opgesteld waar verzekeraars vertrouwelijke informatie over (nieuwe) klanten uit kunnen herleiden om zo te kunnen besluiten of zij uw verzekering accepteren of weigeren. De volgende gegevens worden in deze databank opgeslagen:

Schadeclaims
Alle schadeclaims die via een verzekeraar worden behandeld worden gemeld bij stichting CIS. Ook wanneer u geen schuld heeft bevonden aan de schade en u hier niks aan kunt doen wordt de schade gemeld bij stichting CIS. Dit hoeft natuurlijk niet per definitie te betekenen dat uw verzekering wordt afgewezen.

Beëindigingen buiten uw wil om
Wanneer iemand zijn/haar (financiële) verplichtingen niet nakomt kan de verzekeraar een verzekering beëindigen. Deze zogenoemde royementen worden geregistreerd bij stichting CIS.

Waarborgfondsmeldingen
Ook aanrijdingen met onverzekerde voertuigen worden bij stichting CIS gemeld. De gegevens van de kentekenhouder, bezitter en de bestuurder van het voertuig worden opgeslagen. Dus ook als u in de onverzekerde auto van uw buurman rijdt wordt dit gemeld en kunt u hier de dupe van worden.

Rijontzeggingen
Wanneer iemand zijn/haar rijbevoegdheid (tijdelijk) wordt ingetrokken wordt hier een melding van gemaakt bij stichting CIS. De gegevens worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie wanneer de persoon is veroordeeld tot een (tijdelijke) rijtontzegging.

EVR
Wanneer iemand verzekeringsfraude of een poging hier tot heeft gepleegd of wanneer een persoon of bedrijf opzettelijk de slotvragen onjuist heeft ingevuld wordt een melding gedaan bij stichting CIS.

 

Bekijk onderstaande video van stichting CIS voor nog meer uitleg!

 

Wat is een EVR-melding?

Zoals hierboven uitgelegd is een EVR-melding een registratie bij stichting CIS. Wanneer u een EVR-melding heeft zal uw verzekering hoogstwaarschijnlijk worden afgewezen. Een EVR-melding krijgt u namelijk niet zomaar. De verzekeraar is dan tot de ontdekking gekomen dat u of uw bedrijf bewust over de scheef is gegaan ten opzichte van een verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld om een fraude bij schade gaan bij. Deze EVR-melding zal 8 jaar geregistreerd blijven. Wanneer u een EVR-melding heeft zal u dus 8 jaar lang moeite hebben met het afsluiten van verzekeringen.

 

Geweigerd, wat nu?Verzekering geweigerd, wat nu?

Wanneer uw verzekeringsaanvraag overal wordt afgewezen kunt u (vaak) wel terecht bij De Vereende. Maar ook De Vereende heeft geen acceptatieplicht. De Vereende is een verzekeringsmaatschappij voor bijzondere risico’s. Een bijzonder risico kan bijvoorbeeld een praalwagenverzekering of een verzekering voor kartbanen zijn. Maar een bijzonder risico kan in dit geval ook een persoon die veel schades heeft geleden of een rijontzegging heeft gehad zijn. De Vereende heeft wel mogelijkheden voor dit soort risico’s omdat zij hier hun werkwijze en premies op aanpassen.

Wanneer u bij een reguliere maatschappij een verzekering aanvraagt kunt u meestal zelf kiezen hoe u wilt betalen; een maandelijkse automatische incasso of liever een factuur. U sluit de verzekering af en vaak hoort u diezelfde dag nog of de verzekering is geaccepteerd of afgewezen. Daarna wordt de betaling met u geregeld.

Bij De Vereende werkt dit net even anders. Eerst zullen uw gegevens (en die van het te verzekeren object) bij De Vereende doorgegeven moeten worden. Zij zullen op basis daarvan automatisch met een offerte komen of nader onderzoek doen om te kijken óf en hoe zij u een verzekering aan kunnen bieden. Bij deze laatste optie zal er enige tijd overheen gaan voor u een offerte ontvangt.

Heeft u een offerte ontvangen en wilt u overgaan tot het aanvragen van een verzekering bij De Vereende? Dan dient u een aanvraagformulier in te vullen. Daarnaast dient u ook minimaal 3 maanden premie vooruit te betalen. U kunt hierna wel kiezen voor een maandelijkse incasso.

De Vereende past haar verzekeringspremies aan op de bijzondere risico’s. De premie zal dus hoger ligger dan u gewend bent. In sommige gevallen past De Vereende ook een waarborgsom toe. Deze waarborgsom kunt u vergelijken met een borg wat u vaak in een hotel moet betalen.

Tot slot werkt De Vereende alleen via aangesloten tussenpersonen. U kunt dus niet rechtstreeks bij hen een verzekering aanvragen.

 

Contact Wat kan Internetverzekeren.nl hierin betekenen?

Zoals hierboven aangegeven werkt De Vereende alleen via tussenpersonen. Gelukkig is Internetverzekeren.nl zo’n tussenpersoon. Kunt u nergens anders meer terecht en heeft u daarom interesse in een verzekering via De Vereende? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord