De basisverzekering, wat zit er eigenlijk in?

Basisverzekering.jpgDe basisverzekering is Nederland wettelijk verplicht en de inhoud hiervan wordt door de overheid bepaalt. Onder andere ziekenhuis- en doktersbezoeken maar ook verloskundige zorg en dieetadvies kunnen onder de basisverzekering vallen. Een samenvatting van de meest gebruikte zorg, leest u in dit artikel.

 

Huisarts

Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost valt onder de basisverzekering. De kosten worden volledig door de zorgverzekeraar vergoed en zullen ook niet van het eigen risico afgaan.

 

Tandarts

Controle en behandelingen voor kinderen tot 18 jaar en fluoridebehandelingen voor kinderen tot 6 jaar die tanden en kiezen krijgen, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten zullen niet van het eigen risico afgaan.

Volwassenen vanaf 18 jaar zijn vanuit de basisverzekering verzekerd voor chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Let op: deze zorg gaat wel van het eigen risico af.

 

Ziekenhuis

Voor ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis komt een vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit gaat wel van het eigen risico af.

 

Ziekenvervoer

Ambulancevervoer en ziekenvervoer met de auto of het openbaar vervoer, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten zullen van het eigen risico afgaan. 

 

Medicijnen

Medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering mits deze zijn geregistreerd in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of het medicijn geregistreerd staat kunt u hier controleren. De kosten worden van het eigen risico afgetrokken.

 

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is wel van toepassing.

 

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Basis ggz (zoals gesprekken met een psycholoog) maar ook specialistische zorg en de eerste 3 jaar in een ggz-instelling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat van het eigen risico af.

 

Dieetadvies

Voor vergoeding voor dieetadvies geldt een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar. Er dient wel een eigen risico voor betaalt te worden.

 

Zwangerschaps- en geboortezorg

Verloskundige zorg en kraamzorg vallen beide onder de basisverzekering, ook geldt voor beide geen eigen risico. Voor kraamzorg geldt wel een eigen bijdrage per uur. Bevallen in het ziekenhuis zonder medische noodzaak is niet verzekerd onder de basisverzekering.

 

Overige zorg

Staat de door u benodigde zorg er niet tussen? Kijk dan op de uitgebreide lijst van het zorginstituut Nederland of de zorg daar wel tussen staat. Staat het daar ook niet tussen? Dan zult u zich er aanvullend voor moeten verzekeren.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord