Disclaimer

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.


 

 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De getoonde gegevens op deze website zijn gebaseerd op door de financiële instellingen aangeleverde gegevens. Internetverzekeren.nl actualiseert minimaal 1 x per maand de productgegevens, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Internetverzekeren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.